O działaniu archiwów państwowych

Witaj na stronie Archiwum w Opolu. W tym informatorze znajdziesz wszystko na temat archiwum państwowego.

Budynek państwowego archiwum

Jak działa archiwum państwowe ?

Wszelakiego rodzaju placówki organizacyjno-administracyjne określane mianem archiwów koniecznie powinny opierać się na działaniu z uwzględnieniem wszelakich środków ewidencyjnych. Tak jest zarówno w prywatnych, czyli innymi słowy zakładowych archiwalnych placówkach, jak również w punktach państwowych.
Musimy zwrócić tu uwagę przede wszystkim na to, że poprzez istniejące i obowiązujące środki ewidencyjne archiwalnych placówek możliwe okazuje się przede wszystkim właściwe przechowywanie, magazynowanie i selekcjonowanie dokumentów tu opisywanych, w tym zwłaszcza ich precyzyjne określanie pod kątem kategorii, stanu, czy też ilości. Wiąże się to przede wszystkim z faktem, że dają one sposobność odszukania materiałów wtedy, kiedy jest to niezbędne, w razie występowania takiego a nie innego zapotrzebowania na nie oraz wybrakowania czy wypożyczenia oraz powszechnego udostępniania- najczęściej odpowiednim jednostkom urzędowym. Warto także nadmienić, że ewidencja akt składa się z kilku elementów nadrzędnych, do jakich zalicza się między innymi spisy zdawczo-odbiorcze akt, a także kategorię B czyli segregowanie i selekcjonowanie dokumentacji niearchiwalnej. Nie zapominajmy także o właściwym oddzielaniu akt od akt archiwalnych. Dodatkowo, warto też nadmienić, że w archiwach działają odpowiednie kartoteki udostępniające akta, w których są też właściwe protokoły oraz spisy dokumentacji przechowywanej. Na element środków ewidencyjnych w zakresie pracy standardowego punktu archiwalnego wlicza się także inwentarz kartkowy czy tez nawet makulaturę.