adaptacja

  • adaptacja,  era cyfrowa

    Archiwa państwowe w erze cyfrowej: nowe wyzwania i adaptacja

    Wprowadzenie Krótkie wprowadzenie do tematu archiwów państwowych. Archiwa państwowe są instytucjami odpowiedzialnymi za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów o znaczeniu państwowym. W erze cyfrowej, archiwiści stają przed nowymi wyzwaniami związanymi z przechowywaniem i zarządzaniem ogromną ilością danych elektronicznych. Adaptacja archiwów…