Kobieta kataloguje zbiory w archiwum
Archiwa

Co się robi w archiwum państwowym?

Do podstawowych zadań realizowanych przez archiwum państwowe zalicza się przede wszystkim magazynowanie, przechowywanie oraz wykorzystywanie rozlicznych rodzajów dokumentów, papierów oraz aktów. Niemniej jednak nie jest to wcale jedyna funkcja tego typu placówki. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na to, że to w archiwach państwowych i ich punktach działania znajduje się mnóstwo różnorodnych działów zajmujących się inwentarzem, ewidencjonowaniem, spisem, tworzeniem rejestrów czy chociażby fizycznym zabezpieczaniem materiałów przed ewentualnym niszczeniem.

Budynek państwowego archiwumDo nadrzędnych funkcji jakie są realizowane przez archiwa państwowe zalicza się zwłaszcza udostępnianie materiałów poddawanych w nich archiwizacji. W ten sposób możliwe jest opracowywanie rozlicznych prac i dokumentów historycznych w swym charakterze, jak także prosperowanie wielorakich rodzajów urzędów i placówek typu administracyjne. Nie da się także ukryć, że pod uwagę brane są także kwerendy, które stanowią najbardziej powszechne formy zastosowania dokumentów z zakresu materiałów archiwalnych. W grę wchodzi tu powiedzmy kwerenda typu własnościowa, naukowa, urzędowa czy też genealogiczna. Dzięki archiwum państwowym i nie tylko, ale tym w szczególności możliwe okazuje się korzystanie z dokumentów historycznych w pracowniach o charakterze naukowym. Możliwe stają się także realizacje z zakresu usług reprograficznych. To także archiwa odpowiedzialne są za udostępnianie zasobów archiwalnych w oparciu o przepisy organizacji rządowych czy urzędowych.
Autor: