Kaseta archiwum
Archiwa

Główne zadania personelu archiwalnego

Najważniejsze odpowiedzialności nakładane na personel archiwalny to przede wszystkim współdziałanie z administracyjnym zapleczem pracowniczym. Generalnie chodzi o to, że archiwista nie tylko przekłada papiery z teczki do teczki, ale również i je stosownie segreguje oraz przeładowuje. Musi je także właściwie zabezpieczyć na wypadek gdyby miały ulec zniszczeniu.

Kobieta kataloguje zbiory w archiwum
Warto także dodać podczas charakterystyki standardowej pracy archiwisty, że ma on na celu przejmowanie akt z określonych jednostek organizacyjnych, które powszechnie znane są jako komórki organizacyjne. Co więcej, wszystkie te dokumenty, które są nieuporządkowane i nie są stosownie opatrzone, muszą zostać przez archiwistę właściwie umiejscowione i poddane odpowiedniej selekcji. Do tego dbałość o zachowanie dokumentacji w takiej formie, aby była nienaruszona pod kątem zarówno stanu technicznego, jak również właściwie prezentowały się pod kątem fizycznym. Do tego, to także archiwista jest odpowiedzialny za to, aby dokumenty i niezbędne papiery trafiły stricte, wprost do placówki, w jakiej znajduje się archiwum państwowe. W związku z tym, musi każdy archiwista mieć ważne prawo jazdy, ponieważ częstokroć jego praca wiąże się z przewożeniem stosów paczek z aktami. Jeszcze co innego to utrzymywanie nadzoru nad archiwum zakładowym, co jest typowe, kiedy mówi się o archiwistyce w obrębie danego punktu przedsiębiorczego, a nie jednostki administracji państwowej. Jeszcze co innego to także sprawozdawczość z jakiej jest weryfikowana praca archiwisty. Musi pisać raporty i uzupełniać stertę dokumentów na temat przebiegu jego archiwistycznej pracy.
Autor: