transformacja

  • cyfrowy,  świat,  transformacja

    Transformacja archiwów państwowych: innowacje w cyfrowym świecie

    Cyfryzacja archiwów Przejście od tradycyjnych archiwów papierowych do cyfrowych formatów to nieunikniony krok w dzisiejszym świecie. Wraz z postępem technologicznym, archiwa państwowe muszą przystosować się do nowej rzeczywistości cyfrowej. Konieczność przekształcenia tradycyjnych archiwów papierowych w formy elektroniczne staje się nieodzowna.…