Zbiory w archiwum
Archiwa

W archiwum w praktyce

Archiwa państwowe znajdujące się na terytorium najważniejszych krajowych miejscowości to placówki, których zarówno funkcjonowanie, jak także i fachowe działanie w określonym zakresie i na daną skalę jest realizowane w oparciu o przepisy natury prawnej, czyli specjalne ustawy, jakie są po to, ażeby móc regulować pracę archiwów.
W praktyce jednak archiwa czy to państwowe czy też prywatne, na przykład te stanowiące placówki należące do określonego grona przedsiębiorców, czyli archiwa zakładowe, generalnie rzecz biorąc powinny spełniać szereg innych powierzanych im zadań, nie tylko ograniczać się do samego – w pewnym sensie biernego – magazynowania dokumentów. Wszystko to bowiem za sprawą zwłaszcza ustaw obowiązujących względem opisywanych tu miejsc archiwalnych. W głównej mierze chodzi o to, że archiwa mają za zadanie przeprowadzanie procesu ewidencjonowania materiałów zaliczanych do archiwalnych w swym charakterze. Jest to rozumiane jako sporządzenie spisów i rejestrów opartych na kartach zespołowych czy też przejmowanych przez owe placówki materiałach. W zakresie karty zespołowej chodzi o zakres chronologiczny czy rozmiary zespołu a także nazwę tegoż zespołu. W ten sposób tworzone są kartoteki zasobowe zawierające określone materiały, dokumenty, papiery, wykazy, rejestry i spisy. Celem nadrzędnym działania archiwów okazuje się także zaprowadzanie porządku w materiałach archiwalnych poprzez przede wszystkim stosowanie się do określonych ustaleń metodyki archiwalnej. Warto także nadmienić, że to właśnie opisywane tu placówki archiwalne państwowe w swym charakterze działają na zasadach placówek opracowujących materiały archiwalne.

Autor: