Akta w olbrzymim archiwum
Archiwa

Historia archiwów

Obecnie wyróżnia się bardzo szeroki wachlarz różnorodnych placówek jakie określane są mianem archiwów. Wśród nich na większą uwagę zasługuje między innymi punkt zwany archiwami zakładowymi, stanowiący swego rodzaju alternatywę wobec archiwów państwowych. Pierwsze tego rodzaju placówki prawdopodobnie działały w pierwszych latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

Ilustracja obrazuje dokumenty w archiwum
Musimy zwrócić uwagę zwłaszcza na fakt, że pojęcie zakładowego archiwum związane jest przede wszystkim z okresem lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, ale już istniało nieformalnie znacznie wcześniej. Co więcej, kiedyś na tego rodzaju potężne i powszechne magazyny mówiło się przede wszystkim składnice akt. Potwierdzeniem tego okazuje się natomiast sformułowanie jako niegdyś w odniesieniu cewki zapłonowe do współczesnych archiwalnych placówek zakładowych obowiązywało w Polskim Słowniku Archiwalnym. W zasadzie na takowe składnice mówiło się zwłaszcza składnica akt. To, co dzisiaj stanowi natomiast powszechnie znany punkt zwany archiwami państwowymi było powszechne mniej więcej począwszy od połowy lipca 1983 roku. Wiązało się to zwłaszcza z tym, że zaczęto tworzyć wtedy coraz więcej prywatnych podmiotów o charakterze typowo przedsiębiorczym, więc pojawienie się funkcji magazynowania związanych z ich istnieniem, funkcjonowaniem i działalnością dokumentacji generalnie było naturalną koleją rzeczy. Wraz z biegiem czasu archiwa w kontekście punktów zakładowych zaczęto uwzględniać w państwowej sieci archiwalnej. W ten sposób działały one w obszarze tak zwanego Państwowego Zasobu Archiwalnego.
Autor: