Półeczki z aktami i dokumentami
Archiwa

Jak działa Archiwum Państwowe?

Wznowienie działań placówek państwowych sektora administracji publicznej jakimi są powszechnie znane archiwa nastąpiło przede wszystkim w roku 1919. Wówczas doszło do sytuacji, kiedy to na nowo zaczęto tworzyć wyżej wspomniane w tytule niniejszego artykułu punkty archiwalne oraz zaczęły one wszystkie masowo podlegać Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych. W kontekście czysto prawnym, było to regulowane na wzór artykułu 24 ustępu 1 ustawy tej tematyce poświęconej.
Jeżeli chodzi o konkretnych zakres działań realizowanych przez placówki zwane archiwami państwowymi, to wszystko co im się przypisuje na dziś dzień jest uzależnione przede wszystkim od ustawy na temat archiwizacji materiałów i funkcjonowania placówek je magazynujących, a mianowicie chodzi o ustawę i jej artykuł 28. Generalnie rzecz biorąc wyszczególnia się mnóstwo rozmaitych wariantów zadań wiążących się z archiwami państwowymi – na przykład ewidencję oraz magazynowanie i zabezpieczanie przed niszczeniem dokumentów państwowych.

Archiwum PaństwoweJeszcze co innego to kształtowanie i formowanie zasobu archiwalnego, co w pewnym sensie urasta do rangi dziedzictwa narodowego i kultury, dlatego też wszystkim co związane z prosperowaniem archiwów zajmuje się właściwy minister do spraw kultury i ochrony dorobku narodowego.
Co więcej, należy także wspomnieć o tym, że archiwa państwowe stanowią świetny sposób na kontrolowanie postępowania z dokumentami wysokiej wagi. Ponadto nie da się także ukryć, że jest to w pewnym sensie swego rodzaju składnica akt.
Autor: