Półki z aktami w archiwum
Archiwa

Jak działają archiwa państwowe?

Na czele szeregu rozlicznych rodzajów jednostek typowo państwowych administracyjnych na pewno trzeba wyszczególnić wysokiej klasy punkty zwane archiwami państwowymi, które prosperują w każdym większym mieście znajdującym się na terenie naszego kraju. W grę wchodzi tu w przypadku Polski mnóstwo profesjonalnych krajowych placówek archiwalnych, jakie mają na celu przechowywanie rozlicznych wariantów zasobów archiwalnych oraz dokumentacji, funkcjonując według ustawy z roku 1983. Musimy wspomnieć też o tym, że są to przepisy jakie regulują przede wszystkim statuty działalności określonej placówki archiwalnej.

Magazyn archiwum w budowie
W naszym kraju każde archiwum obowiązkowo musi mieć nadany konkretny status, a co za tym idzie musi podlegać Naczelnego Dyrektorowi Archiwów Państwowych. Warto także wspomnieć, że każdy omawianych tu rodzaj placówki administracyjnej krajowej funkcjonuje w postaci klasycznej jednostki budżetowej. Jest on także uwzględniany w sektorze finansów publicznych. Musimy podczas charakterystyki archiwum państwowego zwrócić również uwagę na to, że tego rodzaju działalność wznowiona została po wojnie światowej. Generalnie nastąpiło to w roku 1919. Obecnie w naszym kraju wyróżnia się mnóstwo rozlicznych placówek archiwalnych o charakterze państwowym, które działają w zakresie centralnym, a co za tym idzie uwzględniają w swym prosperowaniu działania realizowane na obszarze całego obszaru państwa, czyli w myśl artykułu 25 ustawy. Ponadto nie da się również ukryć, że archiwum w tym zakresie obejmuje zakres działania na obszarze konkretnych województw, a regulacją tego zajmuje się już artykuł 26 ustawy wyżej wspomnianej.
Autor: