Żółte koperty z aktami
Archiwa

Jak układa się akta?

Wszelkie prace realizowane w placówkach administracyjno-organizacyjnych w swym charakterze, zwanych archiwami, opierają się zwłaszcza na wykonywaniu standardowej pracy biurowej, w kontekście stricte papierologii. W praktyce jest to jednocześnie równoznaczne z tym, że akta i dokumenty znajdujące się w klasycznym archiwum z prawdziwego zdarzenia – czy to tym wewnątrzzakładowym przypisanym konkretnej firmie, czy też państwowym – bazują przede wszystkim na zachowaniu odpowiedniej kolejności prac porządkowych jakim są one poddawane. W praktyce polega to zwłaszcza na tym, iż akta układa się zgodnie z przyjętym odgórnie narzuconym systemem.

W głównej mierze chodzi bowiem o to, że to, jak ułożone są akta ma być jednoznaczne i konkretne. W praktyce rozumie się przez to przede wszystkim zachowanie właściwego systemu, który jest zgodny we wszystkich archiwach, więc pozwala na uniwersalne podejście do tematu przykładowo segregacji czy odnajdywania się w archiwum nawet zupełnie nowych pracowników. Ogólnie rzecz biorąc, rozłożenie akt jest równoznaczne z tym, że zapewnia sprawność oraz szybkość działania w codziennej pracy. Ra zostaje mocno przyspieszona oraz skoordynowana. Warto także nadmienić, że przeważnie akta są segregowane poprzez ułożenie akt w oparciu o komórki organizacyjne, a także można je umiejscowić na regałach w kolejności archiwalnej, czyli od najstarszych do stosunkowo najmłodszych rocznikowo. Dodatkowo, mówi się też o systemie pionowym, a także płasko-pionowym oraz poziomym.
Autor: