Szafka w archiwum
Archiwa

Obecne archiwa państwowe

Na dziś dzień kiedy mówi się o aktualnym stanie prawnym, placówki archiwów państwowych są realizowane oraz kreowane poprzez właściwego ministra zajmującego się ochroną dziedzictwa narodowego, a także i sprawami kultury. Musimy dodać też, że jest to realizowane na drodze rozporządzenia jakie jest brane pod uwagę na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Mowa tu o artykule 24 ustępu 1 ustawy. Należy podkreślić również, że archiwa państwowe to nie są jedynie albo po prostu zwyczajne magazyny, które prosperują bo gdzieś trzeba magazynować i przechowywać dokumentację. Dużo bardziej istotne okazuje się spełnianie wyższych celów i zadań przypisywanych placówkom archiwalnym. O jakich funkcjach jest tutaj mowa? O tym dowiesz się dalej.

Szafka z dokumentami
Do nadrzędnych zadań i funkcji przypisywanych placówkom zwanym archiwami państwowymi zalicza się przede wszystkim szeroko dziś rozumianą promocję zasobu archiwalnego. Do tego, gdyby nie archiwum, nie byłoby możliwości kształtowania krajowego archiwum i wszystkiego, co w jego skład wchodzi. Dodatkowo, warto także podkreślić, że chodzi tu o kwestie właściwego ewidencjonowania oraz magazynowania a także, by było tok w ogóle możliwe także i przygotowywania i sporządzania materiałów archiwalnych różnego rodzaju. Co więcej, nie zapominajmy także, że to pozwala też na zabezpieczanie dokumentów przed ich niszczeniem. Warto mieć na względzie fakt, że to, w jaki sposób przechowywane są w archiwalnych placówkach jakiekolwiek ważne i cenne papiery w znaczącym stopniu wpływa na szeroko rozumianą tu kontrolę postępowania z archiwalnymi zasobami.
Autor: